Договір про надання рекламних послуг в Instagram від блогера: розкрутка бізнесу, підвищення продажів, реклама товарів.

Оглянути документ

Договір про надання рекламних послуг в Instagram підходить для бізнесів, які хочуть розкрутити свій бізнес, підвищити продажі та рекламувати свої товари в Instagram. Договір використовується для замовлення рекламних послуг у блогера, який має велику аудиторію в Instagram.

Договір про надання рекламних послуг в Instagram - це документ, який регламентує відносини між замовником (бізнес) та блогером. У договорі визначаються умови та порядок надання рекламних послуг в Instagram, а також права та обов'язки сторін.

Блогер зобов'язується надати замовнику рекламні послуги на власній сторінці в Instagram, які узгоджені сторонами в Додатку № 1 «Технічне завдання» до Договору. Вартість послуг визначається відповідно до Додатку № 1 «Технічне завдання». Замовник зобов'язується оплатити послуги за фактом їх надання.

Договір про надання рекламних послуг в Instagram захищає права та інтереси обох сторін, а також гарантує, що послуги будуть надані якісно та вчасно.

Додаткові відомості:

 • Договір передбачає надання таких рекламних послуг в Instagram:

  • розміщення рекламних постів;

  • проведення конкурсів та розіграшів;

  • створення рекламних відео;

  • таргетинг реклами на цільову аудиторію.

 • Вартість послуг визначається на основі калькуляції, яка є Додатком № 1 до договору.

 • Замовник зобов'язується оплатити послуги за фактом їх надання протягом трьох календарних днів після підписання Акту приймання-передачі послуг.

 • До вартості послуг включається вартість усіх витрат Блогера, пов'язаних з наданням послуг, у тому числі, вартість матеріалів, використаних під час надання послуг.

 • Блогер зобов'язується надавати послуги вчасно, якісно та в повному обсязі.

 • Блогер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за договором.

Призначений для використання між компаніями і підприємцями, зареєстрованими в Україні. Можливе також використання фізичними особами.

Сторінок: 4 (А4, розмір шрифту 10, інтервал між рядками 1)

До шаблону договору також додані:

 • Технічне завдання

 • Розцінки на окремі послуги Блогера, в разі якщо додатково до узгоджених обсягів замовник бажає дозамовити окремі послуги

 • Додаток з формою Акту приймання-передачі наданих послуг

Отримання на електронну пошту після заповнення форми, завантаження незаповненого документу в форматі .docx

Для заповнення форми та отримання документу дублювання сторінки Notion не обов’язкове

Формат отримання: PDF + url на Google Docs з можливістю зберегти собі копію, яку можна редагувати; також без заповнення форми можливе завантаження незаповненого документу в форматі .docx з поміченими місцями для заповнення (___)

Договір складається з наступних розділів:

 • Визначення термінів - у цьому розділі визначаються основні терміни, які використовуються в договорі.

 • Предмет Договору - у цьому розділі визначається предмет договору, тобто, які саме послуги надає виконавець замовнику.

 • Права та обов’язки Сторін - у цьому розділі визначаються права та обов’язки замовника та виконавця.

 • Ціна Договору і порядок розрахунків - у цьому розділі визначається ціна договору та порядок розрахунків між сторонами: блогер складає акти та формує рахунки по фактичним обсягам наданих послуг, які містять завдання, передбачені технічним завданням, а також завдання, замовлені замовником за окремими розцінками, які оформлені додатком 2; замовник має сплатити протягом трьох днів після підписання актів

 • Порядок приймання послуг - порядок взаємодії сторін: раз на місяць блогер надає акт, замовник має його підписати протягом трьох днів, і це є підставою для сплати протягом трьох днів після підписання акту.

 • Відповідальність Сторін - у цьому розділі визначаються відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором, а також встановлені обмеження відповідальності блогера за прямі збитки.

 • Інші умови та заключні положення - у цьому розділі визначаються інші умови договору, такі як строк дії договору, порядок розірвання договору, форс-мажор, гарантії, права інтелектуальної власності, конфіденційність та інші.

Сторони

Замовник та Виконавець, можуть бути компанії, ФОП чи фізособи.

Договір розроблений для використання між резидентами України (для ЗЕД використовується інший шаблон).

Мова та право договору

Договір українською мовою, застосовне право - право України.

Інші умови

 • Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання умов.

 • Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін або односторонньо в разі порушення умов.

 • Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань у разі форс-мажору.

 • Умови договору є конфіденційними.

 • Усі правовідносини регулюються договором, законодавством України та звичаями ділового обороту.

 • Якщо будь-яке положення договору буде визнано недійсним, інші положення залишаються в силі.

 • Персональні дані, які стали відомі сторонам в ході виконання договору, можуть оброблятися сторонами з метою виконання договору.

 • Скан-копії документів, підписані сторонами, мають юридичну силу.

 • Сторони не відмовляються від невикористаних прав і засобів захисту за договором.

Договір надання послуг щодо рекламної інтеграції в Instagram ($26)

 • Модель: v191023
 • Наявність: В наявності
 • 929 ₴


Рекомендовані шаблони

Інвойс ФОП ЗЕД Notion+  ($13)

Інвойс ФОП ЗЕД Notion+ ($13)

Онлайн-генератор інвойсів в Notion (ФОП 3 групи ЄП, 5%) спрощує ваше життя, коли справа доходить до ..

460 ₴

Договір про надання послуг з розміщення інформації на сайті  ($26)

Договір про надання послуг з розміщення інформації на сайті ($26)

Договір про розміщення інформації на сайті - це документ, який регламентує відносини між замовником ..

949 ₴

Договір про надання маркетингових та рекламних послуг (SEO, Marketing, SMM)  ($18)

Договір про надання маркетингових та рекламних послуг (SEO, Marketing, SMM) ($18)

Договір про надання маркетингових та рекламних послуг: зростання продажів, підвищення впізнаваності ..

649 ₴

Договір на розміщення контекстної реклами в Google Adwords та Youtube  ($25)

Договір на розміщення контекстної реклами в Google Adwords та Youtube ($25)

Договір про надання послуг з контекстної реклами в Google Adwords та Youtube: розкрутка бізнесу в Ін..

899 ₴

Договір про надання рекламних послуг щодо розміщення рекламних матеріалів для просування у форматі фотопосту (Instagram карусель) та stories  ($25)

Договір про надання рекламних послуг щодо розміщення рекламних матеріалів для просування у форматі фотопосту (Instagram карусель) та stories ($25)

Договір про надання рекламних послуг у форматі фотопосту (Instagram карусель) та stories: просування..

899 ₴

Договір про надання послуг щодо розміщення рекламних матеріалів в мережі Instagram  ($25)

Договір про надання послуг щодо розміщення рекламних матеріалів в мережі Instagram ($25)

Рекламні послуги в Instagram: розміщення постів та stories для просування бренду та продуктів.Огляну..

899 ₴

Теги: договір, Instagram, реклама, фріланс