Рекламні послуги в Instagram: розміщення постів та stories для просування бренду та продуктів.

Оглянути документ

Договір про надання рекламних послуг в Instagram підходить для бізнесів, які хочуть просувати свій бренд та продукти в Instagram. Договір використовується для замовлення рекламних послуг у компанії, яка спеціалізується на створенні та розміщенні рекламних матеріалів в Instagram.

Договір про надання рекламних послуг в Instagram - це документ, який регламентує відносини між замовником (бізнес) та виконавцем (фрілансер, студія/компанія, яка спеціалізується на створенні та розміщенні рекламних матеріалів в Instagram). У договорі визначаються умови та порядок надання рекламних послуг в Instagram, а також права та обов'язки сторін.

Договір про надання рекламних послуг в Instagram захищає права та інтереси обох сторін, а також гарантує, що послуги будуть надані якісно та вчасно.

Призначений для використання між компаніями і підприємцями, зареєстрованими в Україні. Можливе також використання фізичними особами.

Сторінок: 5 (А4, розмір шрифту 10, інтервал між рядками 1)

До шаблону договору також доданий шаблон Акту приймання-передачі наданих послуг на 1 сторінку

Для заповнення форми та отримання документу дублювання сторінки Notion не обов’язкове

Формат отримання: PDF + url на Google Docs з можливістю зберегти собі копію, яку можна редагувати; також без заповнення форми можливе завантаження незаповненого документу в форматі .docx з поміченими місцями для заповнення (___)

Договір складається з наступних розділів:

 • Визначення термінів - у цьому розділі визначаються основні терміни, які використовуються в договорі (акаунт, інтеграція, сторіс, пост, контент і т.п.).

 • Предмет Договору - у цьому розділі визначається предмет договору, тобто, які саме послуги надає виконавець замовнику, детально розписані кількість постів та сторіс, період надання рекламних послуг, обмеження кількості сторіс на день, порядок узгодження тематики, формату та сценарію публікацій, порядок розміщення на додаткових акаунтах за потреби.

 • Права та обов’язки Сторін - у цьому розділі визначаються права та обов’язки замовника та виконавця, порядок дій при відмові замовника від послуг і т.д.

 • Порядок прийому-передачі послуг - зафіксований строк підписання актів замовником, після якого акт вважається узгодженим за відсутності претензій.

 • Ціна Договору і порядок оплати - у цьому розділі визначається ціна договору та порядок розрахунків між сторонами.

 • Відповідальність Сторін та обмеження відповідальності - у цьому розділі визначаються відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором.

 • Інші умови та заключні положення - у цьому розділі визначаються інші умови договору, такі як строк дії договору, порядок розірвання договору, форс-мажор, гарантії, права інтелектуальної власності, конфіденційність та інші.

Сторони

Замовник та Виконавець, можуть бути компанії, ФОП чи фізособи.

Договір розроблений для використання між резидентами України (для ЗЕД використовується інший шаблон).

Мова та право договору

Договір українською мовою, застосовне право - право України.

Умови розрахунків

 • попередньо умови розрахунків в шаблоні не розписані: в формі для заповнення договору пропонується варіант відсоткових оплат до визначених дат, та сторони вільні визначити власний порядок розрахунків, який відповідатиме моделі співпраці

Інші умови

 • Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання умов.

 • Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін або односторонньо в разі порушення умов.

 • Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань у разі форс-мажору.

 • Умови договору є конфіденційними.

 • Усі правовідносини регулюються договором, законодавством України та звичаями ділового обороту.

 • Якщо будь-яке положення договору буде визнано недійсним, інші положення залишаються в силі.

 • Персональні дані, які стали відомі сторонам в ході виконання договору, можуть оброблятися сторонами з метою виконання договору.

 • Скан-копії документів, підписані сторонами, мають юридичну силу.

 • Сторони не відмовляються від невикористаних прав і засобів захисту за договором.

Договір про надання послуг щодо розміщення рекламних матеріалів в мережі Instagram ($25)

 • Модель: v191023
 • Наявність: В наявності
 • 899 ₴


Рекомендовані шаблони

Інвойс ФОП ЗЕД Notion+  ($13)

Інвойс ФОП ЗЕД Notion+ ($13)

Онлайн-генератор інвойсів в Notion (ФОП 3 групи ЄП, 5%) спрощує ваше життя, коли справа доходить до ..

460 ₴

Договір про надання маркетингових та рекламних послуг (SEO, Marketing, SMM)  ($18)

Договір про надання маркетингових та рекламних послуг (SEO, Marketing, SMM) ($18)

Договір про надання маркетингових та рекламних послуг: зростання продажів, підвищення впізнаваності ..

649 ₴

Договір надання послуг щодо рекламної інтеграції в Instagram  ($26)

Договір надання послуг щодо рекламної інтеграції в Instagram ($26)

Договір про надання рекламних послуг в Instagram від блогера: розкрутка бізнесу, підвищення продажів..

929 ₴

Договір про надання рекламних послуг щодо розміщення рекламних матеріалів для просування у форматі фотопосту (Instagram карусель) та stories  ($25)

Договір про надання рекламних послуг щодо розміщення рекламних матеріалів для просування у форматі фотопосту (Instagram карусель) та stories ($25)

Договір про надання рекламних послуг у форматі фотопосту (Instagram карусель) та stories: просування..

899 ₴

Теги: договір, фріланс, реклама, маркетинг, продажі, бренд, Україна