Договір про надання рекламних послуг у форматі фотопосту (Instagram карусель) та stories: просування бренду, продукції, залучення клієнтів.

Оглянути документ

Рекламні послуги в Instagram: розміщення фотопостів та stories для просування бренду та продуктів.

Договір про надання рекламних послуг в Instagram підходить для бізнесів, які хочуть розкрутити свій бренд та продукти в Instagram. Договір використовується для замовлення рекламних послуг у компанії, яка спеціалізується на створенні та розміщенні рекламних матеріалів в Instagram.

Договір про надання рекламних послуг в Instagram - це документ, який регламентує відносини між замовником (бізнес) та виконавцем (фрілансер або студія/компанія, яка спеціалізується на створенні та розміщенні рекламних матеріалів в Instagram). У договорі визначаються умови та порядок надання рекламних послуг в Instagram, а також права та обов'язки сторін.

За договором виконавець зобов'язується надати замовнику рекламні послуги в Instagram у вигляді фотопостів та stories, які узгоджені сторонами в Додатку до Договору. Вартість послуг визначається відповідно до Додатку (технічне завдання). Замовник зобов'язується оплатити послуги за фактом їх надання.

Договір про надання рекламних послуг в Instagram захищає права та інтереси обох сторін, а також гарантує, що послуги будуть надані якісно та вчасно.

Додаткові відомості:

 • Договір передбачає надання таких рекламних послуг в Instagram:

  • створення та розміщення фотопостів;

  • створення та розміщення stories;

  • таргетинг реклами на цільову аудиторію.

 • Вартість послуг визначається на основі Додатку до договору.

 • Замовник зобов'язується оплатити послуги за фактом їх надання після підписання Акту приймання-передачі послуг, передбачена передплата у визначеному сторонами розмірі (% від загальної суми) після підписання договору (додатку).

 • До вартості послуг включається вартість усіх витрат Виконавця, пов'язаних з наданням послуг, у тому числі, вартість матеріалів, використаних під час надання послуг, а також оплата всіх залучених виконавцем до надання послуг осіб.

 • Виконавець зобов'язується надавати послуги вчасно, якісно та в повному обсязі.

 • Виконавець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за договором.

Призначений для використання між компаніями і підприємцями, зареєстрованими в Україні. Можливе також використання фізичними особами.

Сторінок: 5 (А4, розмір шрифту 10, інтервал між рядками 1)

До шаблону договору доданий Додаток з детальним описом строків надання послуг, їх змісту, порядку взаємодії сторін та залучення виконавцем інших осіб для надання послуг.

Для заповнення форми та отримання документу дублювання сторінки Notion не обов’язкове

Формат отримання: PDF + url на Google Docs з можливістю зберегти собі копію, яку можна редагувати; також без заповнення форми можливе завантаження незаповненого документу в форматі .docx з поміченими місцями для заповнення (___)

Договір складається з наступних розділів:

 • Визначення термінів - у цьому розділі визначаються основні терміни, які використовуються в договорі.

 • Предмет Договору - у цьому розділі визначається предмет договору, тобто, які саме послуги надає виконавець замовнику: рекламні послуги по створенню та розміщенню рекламно-інформаційних матеріалів бренду, з метою популяризацій продуктів компанії, створення позитивного іміджу, залучення та утримання нових клієнтів з переданням результату робіт та майнових прав інтелектуальної власності Замовникові

 • Права та обов’язки Сторін - у цьому розділі визначаються права та обов’язки замовника та виконавця.

 • Порядок приймання-передачі Послуг - порядок взаємодії сторін

 • Вартість послуг та порядок оплати - у цьому розділі визначається ціна договору та порядок розрахунків між сторонами: зафіксовано що вартість майнових прав інтелектуальної власності на матеріали, виготовлені для замовника, включена в вартість послуг, а також що всі додаткові витрати, які несе виконавець для надання послуг (в тому числі ліцензії на використані складові) теж включені в вартість послуг.

 • Відповідальність Сторін та обмеження відповідальності - у цьому розділі визначаються відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором, встановлений ліміт відповідальності виконавця за прямі збитки.

 • Інші умови та заключні положення - у цьому розділі визначаються інші умови договору, такі як строк дії договору, порядок розірвання договору, форс-мажор, гарантії, права інтелектуальної власності, конфіденційність та інші.

Сторони

Замовник та Виконавець, можуть бути компанії, ФОП чи фізособи.

Договір розроблений для використання між резидентами України (для ЗЕД використовується інший шаблон).

Мова та право договору

Договір українською мовою, застосовне право - право України.

Інші умови

 • Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання умов.

 • Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін або односторонньо в разі порушення умов.

 • Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань у разі форс-мажору.

 • Умови договору є конфіденційними.

 • Усі правовідносини регулюються договором, законодавством України та звичаями ділового обороту.

 • Якщо будь-яке положення договору буде визнано недійсним, інші положення залишаються в силі.

 • Персональні дані, які стали відомі сторонам в ході виконання договору, можуть оброблятися сторонами з метою виконання договору.

 • Скан-копії документів, підписані сторонами, мають юридичну силу.

 • Сторони не відмовляються від невикористаних прав і засобів захисту за договором.

Договір про надання рекламних послуг щодо розміщення рекламних матеріалів для просування у форматі фотопосту (Instagram карусель) та stories ($25)

 • Модель: v191023
 • Наявність: В наявності
 • 899 ₴


Рекомендовані шаблони

(укр-eng) SERVICE AGREEMENT - надання послуг UI-дизайну сайту  ($36)

(укр-eng) SERVICE AGREEMENT - надання послуг UI-дизайну сайту ($36)

Договір про надання послуг з розробки дизайну веб-сайту: професійний дизайн сайту за вашими вимогами..

1299 ₴

Договір про надання послуг з розміщення інформації на сайті  ($26)

Договір про надання послуг з розміщення інформації на сайті ($26)

Договір про розміщення інформації на сайті - це документ, який регламентує відносини між замовником ..

949 ₴

Договір про надання маркетингових та рекламних послуг (SEO, Marketing, SMM)  ($18)

Договір про надання маркетингових та рекламних послуг (SEO, Marketing, SMM) ($18)

Договір про надання маркетингових та рекламних послуг: зростання продажів, підвищення впізнаваності ..

649 ₴

Договір надання послуг щодо рекламної інтеграції в Instagram  ($26)

Договір надання послуг щодо рекламної інтеграції в Instagram ($26)

Договір про надання рекламних послуг в Instagram від блогера: розкрутка бізнесу, підвищення продажів..

929 ₴

Договір про надання послуг щодо розміщення рекламних матеріалів в мережі Instagram  ($25)

Договір про надання послуг щодо розміщення рекламних матеріалів в мережі Instagram ($25)

Рекламні послуги в Instagram: розміщення постів та stories для просування бренду та продуктів.Огляну..

899 ₴

Теги: договір, Instagram, послуги, реклама, фріланс, Україна, маркетинг, IT