Договір про надання послуг з контекстної реклами в Google Adwords та Youtube: розкрутка бізнесу в Інтернеті, збільшення продажів, підвищення впізнаваності.

Оглянути документ

Договір про надання послуг з контекстної реклами в Google Adwords та Youtube підходить для бізнесів, які хочуть розкрутити свій бізнес в Інтернеті, збільшити продажі та підвищити впізнаваність. Договір використовується для замовлення послуг з контекстної реклами в Google Adwords та Youtube у спеціалізованої компанії.

Договір про надання послуг з контекстної реклами в Google Adwords та Youtube - це документ, який регламентує відносини між замовником (бізнесом) та виконавцем (компанією, яка надає послуги з контекстної реклами). У договорі визначаються умови та порядок надання послуг з контекстної реклами, а також права та обов'язки сторін.

За даним договором виконавець зобов'язується надати замовнику послуги з контекстної реклами в Google Adwords та Youtube, які узгоджені сторонами в Додатку № 1 «Специфікація» до цього Договору. Вартість послуг визначається відповідно до Додатку № 1 «Специфікація». Замовник зобов'язується оплатити послуги за фактом їх надання.

Договір про надання послуг з контекстної реклами в Google Adwords та Youtube захищає права та інтереси обох сторін, а також гарантує, що послуги будуть надані якісно та вчасно.

Додаткові відомості:

 • Договір передбачає надання таких послуг з контекстної реклами:

  • створення та налаштування рекламних акаунтів Google Adwords та Youtube;

  • налаштування параметрів рекламних кампаній;

  • вивчення тематики Замовника та аналіз його конкурентів;

  • створення семантичного ядра;

  • розподіл бюджету та стратегії кампанії;

  • внесення змін та коригування в рекламну кампанію;

  • аналіз цільової аудиторії;

  • оптимізація рекламної кампанії;

  • консультаційна підтримка.

 • Вартість послуг визначається на основі калькуляції, яка є Додатком № 1 до договору.

 • Замовник зобов'язується оплатити послуги за фактом їх надання протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг.

 • До вартості послуг включається вартість усіх витрат Виконавця, пов'язаних з наданням послуг, у тому числі, вартість матеріалів, використаних під час надання послуг.

Призначений для використання між компаніями і підприємцями, зареєстрованими в Україні. Можливе також використання фізичними особами.

Сторінок: 4 (А4, розмір шрифту 10, інтервал між рядками 1)

До шаблону договору додаються Специфікація (в цьому випадку це виокремлення більше пов’язане не з детальним опису послуг, а для можливості швидкої зміни ціни за потреби), а також Акт приймання-передачі наданих послуг.

Отримання на електронну пошту після заповнення форми, завантаження незаповненого документу в форматі .docx

Для заповнення форми та отримання документу дублювання сторінки Notion не обов’язкове

Формат отримання: PDF + url на Google Docs з можливістю зберегти собі копію, яку можна редагувати; також без заповнення форми можливе завантаження незаповненого документу в форматі .docx з поміченими місцями для заповнення (___)

Договір складається з наступних розділів:

 • Визначення термінів - у цьому розділі визначаються основні терміни, які використовуються в договорі.

 • Предмет Договору - у цьому розділі визначається предмет договору, тобто, які саме послуги надає виконавець замовнику.

 • Ціна Договору та порядок розрахунків - у цьому розділі визначається ціна договору та порядок розрахунків між сторонами.

 • Порядок надання послуг - детальний опис дій виконавця, фіксація цільової сторінки для генерування трафіку контекстної реклами Google, період рекламної кампанії, мінімальні показники залученості аудиторії та кількості показів на період рекламної кампанії.

 • Права та обов’язки Сторін - у цьому розділі визначаються права та обов’язки замовника та виконавця.

 • Відповідальність Сторін - у цьому розділі визначаються відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором; також встановлюється обмеження відповідальності виконавця за прямі збитки.

 • Інші умови - у цьому розділі визначаються інші умови договору, такі як строк дії договору, порядок розірвання договору, форс-мажор, гарантії, права інтелектуальної власності, конфіденційність та інші.

Сторони

Замовник та Виконавець, можуть бути компанії, ФОП чи фізособи.

Договір розроблений для використання між резидентами України (для ЗЕД використовується інший шаблон).

Мова та право договору

Договір українською мовою, застосовне право - право України.

Умови розрахунків

 • На підставі підписаних актів, можлива передоплата за домовленістю.

Інші умови

 • Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання умов.

 • Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін або односторонньо в разі порушення умов.

 • Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань у разі форс-мажору.

 • Умови договору є конфіденційними.

 • Усі правовідносини регулюються договором, законодавством України та звичаями ділового обороту.

 • Якщо будь-яке положення договору буде визнано недійсним, інші положення залишаються в силі.

 • Персональні дані, які стали відомі сторонам в ході виконання договору, можуть оброблятися сторонами з метою виконання договору.

 • Скан-копії документів, підписані сторонами, мають юридичну силу.

 • Сторони не відмовляються від невикористаних прав і засобів захисту за договором.


Договір на розміщення контекстної реклами в Google Adwords та Youtube ($25)

 • Модель: v191023
 • Наявність: В наявності
 • 899 ₴


Рекомендовані шаблони

Інвойс ФОП ЗЕД Notion+  ($13)

Інвойс ФОП ЗЕД Notion+ ($13)

Онлайн-генератор інвойсів в Notion (ФОП 3 групи ЄП, 5%) спрощує ваше життя, коли справа доходить до ..

460 ₴

Договір про надання послуг SMM, погодинна оплата  ($17)

Договір про надання послуг SMM, погодинна оплата ($17)

Договір про надання послуг SMM – це документ, який регламентує відносини між замовником (власником і..

620 ₴

Договір надання послуг щодо рекламної інтеграції в Instagram  ($26)

Договір надання послуг щодо рекламної інтеграції в Instagram ($26)

Договір про надання рекламних послуг в Instagram від блогера: розкрутка бізнесу, підвищення продажів..

929 ₴