Договір про надання послуг з розробки мобільного застосунку (Договір про надання послуг з розробки мобільного додатку - назва популярна, але, на думку розробників шаблону договору, слово “додаток” не є правильним) – це важливий документ, який захищає інтереси обох сторін при співпраці. Договір визначає умови та порядок надання послуг з розробки мобільного застосунку, а також права та обов’язки замовника та виконавця.

Оглянути документ

Договір про надання послуг з розробки мобільного застосунку використовується, коли власник бізнесу хоче замовити розробку мобільного застосунку для свого бізнесу. Договір гарантує, що застосунок буде розроблений якісно та вчасно, а також відповідає всім вимогам замовника.

Договір про надання послуг з розробки мобільного застосунку – це важливий інструмент, який допомагає власникам бізнесу отримати якісний мобільний застосунок, який відповідає їхнім вимогам.

В цьому шаблоні договору багато уваги приділено розробці формулювань технічних та функціональних вимог до розробки мобільного застосунку, тож, якщо вам потрібне деталізоване письмове викладення вимог - цей шаблон стане у нагоді.

Призначений для використання між компаніями і підприємцями, зареєстрованими в Україні. Можливе також використання фізичними особами.

Сторінок: 5 (А4, розмір шрифту 10, інтервал між рядками 1)

Додатки: Специфікація (узагальнена назва типів послуг - постачання, розгортання, налаштування, та ціни, з ПДВ/без); Календарний план та Технічні вимоги (форма містить приклади для спрощення заповнення)

Отримання на електронну пошту після заповнення форми, завантаження незаповненого документу в форматі .docx

Для заповнення форми та отримання документу дублювання сторінки Notion не обов’язкове

Формат отримання: PDF + url на Google Docs з можливістю зберегти собі копію, яку можна редагувати; також без заповнення форми можливе завантаження незаповненого документу в форматі .docx з поміченими місцями для заповнення (___)

Договір складається з наступних розділів:

 • Предмет Договору - у цьому розділі визначається предмет договору, тобто, які саме послуги надає виконавець замовнику: послуги з розробки мобільного застосунку згідно зі специфікацією. До договору також додані Специфікація та зразок Технічних вимог, а в формі наведені практичні приклади заповнення цих документів

 • Ціна та умови оплати - у цьому розділі визначається ціна договору та порядок розрахунків між сторонами. Шаблоном передбачена постоплата 30 днів після Акту, можна змінювати під себе

 • Порядок надання послуг - загальні умови надання послуг та підтвердження їх прийняття замовником.

 • Права та обов’язки сторін - загальні формулювання обов’язку виконавця надати послуги, замовника - оплатити їх, а також права обох сторін розірвати договір в разі його невиконання іншою стороною.

 • Відповідальність Сторін та обмеження відповідальності - у цьому розділі визначаються відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором: штраф за прострочення розробки більше ніж на два тижні; право не платити за неякісну розробку; пеня за прострочення оплати, штраф за затримку оплати більше тижня, обмеження компенсації виконавцем прямих збитків замовника.

 • Інші умови та заключні положення - у цьому розділі визначаються інші умови договору, такі як строк дії договору, порядок розірвання договору, форс-мажор, гарантії, права інтелектуальної власності, конфіденційність та інші.

Сторони

Замовник та Виконавець, можуть бути компанії, ФОП чи фізособи.

Договір розроблений для використання між резидентами України (для ЗЕД використовується інший шаблон).

Мова та право договору

Договір українською мовою, застосовне право - право України.

Інші умови

 • Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання умов.

 • Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін або односторонньо в разі порушення умов.

 • Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань у разі форс-мажору.

 • Умови договору є конфіденційними.

 • Усі правовідносини регулюються договором, законодавством України та звичаями ділового обороту.

 • Якщо будь-яке положення договору буде визнано недійсним, інші положення залишаються в силі.

 • Персональні дані, які стали відомі сторонам в ході виконання договору, можуть оброблятися сторонами з метою виконання договору.

 • Скан-копії документів, підписані сторонами, мають юридичну силу.

 • Сторони не відмовляються від невикористаних прав і засобів захисту за договором.

Договір про надання послуг з розробки мобільного застосунку ($24)

 • Модель: v171023
 • Наявність: В наявності
 • 840 ₴


Рекомендовані шаблони

Кабінет постачальника послуг  ($11,5)

Кабінет постачальника послуг ($11,5)

Зручний та простий онлайн-кабінет з прайсом, замовниками, партнерами, розкладом зайнятості, маркетин..

420 ₴

Інвойс ФОП ЗЕД Notion+  ($13)

Інвойс ФОП ЗЕД Notion+ ($13)

Онлайн-генератор інвойсів в Notion (ФОП 3 групи ЄП, 5%) спрощує ваше життя, коли справа доходить до ..

460 ₴

Договір на розробку програмного забезпечення  ($30)

Договір на розробку програмного забезпечення ($30)

Договір на розробку програмного забезпечення (Software development contract) збалансований для обох ..

1060 ₴

Технічне завдання до договору  ($7)

Технічне завдання до договору ($7)

Технічне завдання до договору — це документ, який містить детальний опис технічних характеристик, ст..

250 ₴

Договір про конфіденційність до основного договору  ($18)

Договір про конфіденційність до основного договору ($18)

Договір про конфіденційність до основного договору - це окрема угода щодо конфіденційності інформаці..

650 ₴

Договір про надання послуг з веб-дизайну та UI-дизайну  ($25)

Договір про надання послуг з веб-дизайну та UI-дизайну ($25)

Договір про надання послуг з веб-дизайну та UI-дизайну: розробка візуальної концепції сайту чи додат..

899 ₴

(укр-eng) SERVICE AGREEMENT - надання послуг UI-дизайну сайту  ($36)

(укр-eng) SERVICE AGREEMENT - надання послуг UI-дизайну сайту ($36)

Договір про надання послуг з розробки дизайну веб-сайту: професійний дизайн сайту за вашими вимогами..

1299 ₴