Договір про надання послуг з розроблення та супроводу програмного забезпечення збалансований для обох сторін. 

Для використання компаніями і підприємцями України.


 • Призначений для використання між компаніями і підприємцями, зареєстрованими в Україні. Можливо також використання фізичними особами.

 • Сторінок: 7 (А4, розмір шрифту 10, інтервал між рядками 1).

 • Додаткові документи: Специфікація та зразок Акту приймання-передачі наданих послуг

 • Отримання на пошту після заповнення форми.

 • Формат отримання: PDF + url на Google Docs з можливістю зберегти собі копію, яку можна редагувати; також без заповнення форми можливе завантаження незаповненого документу в форматі .docx з поміченими місцями для заповнення (___).

 • Для заповнення форми та отримання документу дублювання сторінки Notion не обов’язкове


Для фрилансерів договір про надання послуг з розроблення та супроводу програмного забезпечення є важливим інструментом. Він допомагає фрилансерам захистити свої права та забезпечити ефективну співпрацю з замовниками.

Ось кілька прикладів типових послуг фрилансера, для яких можливе застосування договору:

 • Розробка веб-сайтів

 • Розробка мобільних додатків

 • Розробка програм для автоматизації бізнес-процесів

 • Супроводження існуючого програмного забезпечення

 • Модифікація існуючого програмного забезпечення

 • Консультування з питань програмного забезпечення

Якщо ви фрилансер, який надає компанії (юридичним особам) послуги з розробки та супроводу програмного забезпечення, то вам обов’язково потрібно мати договір про надання послуг, як того вимагають приписи статті 208 Цивільного кодексу України. Цей договір допоможе вам захистити свої права та забезпечити ефективну співпрацю з замовниками.


Чи ваша компанія потребує професійної підтримки програмного забезпечення або розробки нового?

Якщо так, то вам потрібен договір про надання послуг з розроблення та супроводу програмного забезпечення. Цей договір допоможе вам захистити свої права та забезпечити ефективну співпрацю з виконавцем.

Договір складається з наступних розділів:

 • Визначення термінів - у цьому розділі визначаються основні терміни, які використовуються в договорі.

 • Предмет Договору - у цьому розділі визначається предмет договору, тобто, які саме послуги надає виконавець замовнику.

 • Ціна Договору та порядок розрахунків - у цьому розділі визначається ціна договору та порядок розрахунків між сторонами.

 • Права та обов’язки Сторін - у цьому розділі визначаються права та обов’язки замовника та виконавця.

 • Відповідальність Сторін та обмеження відповідальності - у цьому розділі визначаються відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором.

 • Інші умови та заключні положення - у цьому розділі визначаються інші умови договору, такі як строк дії договору, порядок розірвання договору, форс-мажор, гарантії, права інтелектуальної власності, конфіденційність та інші.

Договір може застосовуватися для надання широкого спектру послуг, пов’язаних з розробкою та супроводом програмного забезпечення. Наприклад, ви можете використовувати його для:

 • Розробки нового програмного забезпечення

 • Супроводження існуючого програмного забезпечення

 • Модифікації існуючого програмного забезпечення

 • Консультацій з питань програмного забезпечення

Договір має ряд переваг для замовника та виконавця:

 • Захищає права замовника

 • Сприяє ефективній співпраці між замовником та виконавцем

 • Полегшує вирішення спорівПідходить для:

 • розробників ПЗ (for software developers)

 • тестувальників ПЗ (QA, software testers)

 • розробників технічної документації (for developers of technical documentation (technical writers))

 • сисадмінів (for system administrators)

 • інших консультацій (всіх хто має КВЕДи 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 63.99, 74.10) 


Сторони

Замовник та Виконавець, можуть бути компанії, ФОП чи фізособи.

Договір розроблений для використання між резидентами України (для ЗЕД використовується інший шаблон).


Мова та право договору

Договір українською мовою, застосовне право - право України.


Послуги

 • Супровід ПЗ (своєчасне оновлення ПЗ, консультації та допомога в разі необхідності, не включає в себе усунення помилок, зроблених персоналом Замовника)

 • Консультаційні послуги з програмного забезпечення та послуги з розроблення програмного забезпечення (Розробка додаткових звітів, внесення змін в налаштування та рекомендації щодо покращення функціонування ПЗ; проведення семінарів щодо використання ПЗ; відновлення працездатності ПЗ, виправлення помилок в даних та розробку рекомендацій щодо експлуатації ПЗ)


Умови розрахунків

 • Вартість послуг включає в себе абонентну плату за супровід ПЗ та фактичні витрати часу персоналу Виконавця на надання консультаційних та розробницьких послуг.

 • Розрахунки здійснюються в такому порядку:

  • Абонентна плата за супровід ПЗ сплачується щомісячно.

  • Вартість консультаційних та розробницьких послуг сплачується на підставі рахунка Виконавця.

 • Факт надання послуг оформляється Актами приймання-передачі.

 • При виникненні заборгованості Замовника перед Виконавцем, Виконавець має право призупинити надання послуг та обмежити функціональність ПЗ.


Інші умови

 • Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання умов.

 • Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін або односторонньо в разі порушення умов.

 • Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань у разі форс-мажору.

 • Виконавець гарантує працездатність ПЗ протягом дії договору + обумовлений Сторонами строк.

 • Авторські права та права на результати Послуг залишаються у Виконавця.

 • Умови договору є конфіденційними.

 • Усі правовідносини регулюються договором, законодавством України та звичаями ділового обороту.

 • Якщо будь-яке положення договору буде визнано недійсним, інші положення залишаються в силі.

 • Персональні дані, які стали відомі сторонам в ході виконання договору, можуть оброблятися сторонами з метою виконання договору.

 • Скан-копії документів, підписані сторонами, мають юридичну силу.

 • Сторони не відмовляються від невикористаних прав і засобів захисту за договором.


Договір про надання послуг з розроблення та супроводу ПЗ ($17)

 • Розробник: Володимир
 • Модель: v210923
 • Наявність: В наявності
 • 599 ₴


Рекомендовані шаблони

Договір на розробку програмного забезпечення  ($30)

Договір на розробку програмного забезпечення ($30)

Договір на розробку програмного забезпечення (Software development contract) збалансований для обох ..

1060 ₴

Технічне завдання до договору  ($7)

Технічне завдання до договору ($7)

Технічне завдання до договору — це документ, який містить детальний опис технічних характеристик, ст..

250 ₴

Теги: договір, ІТ, IT, ПЗ, фріланс, бізнес