Договір про надання послуг з маркетингу в Фейсбук та Інстаграм (SMM, інтернет-магазин) (Договір про надання послуг з маркетингу в соціальних мережах) – це документ, який регламентує відносини між замовником (власником інтернет-магазину) та виконавцем (фрілансером або агентством з маркетингу в соціальних мережах). У договорі визначаються умови та порядок надання послуг, а також права та обов'язки сторін.

Оглянути документ

Призначений для використання між компаніями і підприємцями, зареєстрованими в Україні. Можливе також використання фізичними особами.

Сторінок: 6 (А4, розмір шрифту 10, інтервал між рядками 1)

Додатки до договору: Додаток 1 - “Пакети послуг”, а також зразок Акту приймання-передачі наданих послуг для заповнення

Отримання на електронну пошту після заповнення форми, завантаження незаповненого документу в форматі .docx

Для заповнення форми та отримання документу дублювання сторінки Notion не обов’язкове

Формат отримання: PDF + url на Google Docs з можливістю зберегти собі копію, яку можна редагувати; також без заповнення форми можливе завантаження незаповненого документу в форматі .docx з поміченими місцями для заповнення (___)

Договір складається з наступних розділів:

 • Визначення термінів - у цьому розділі визначаються основні терміни, які використовуються в договорі. В цьому шаблоні розділ містить 22 визначення та займає одну сторінку.

 • Предмет Договору - у цьому розділі визначається предмет договору, тобто, які саме послуги надає виконавець замовнику. В шаблоні пропонується викладення окремим додатком Пакетів послуг, а в предметі договору - посилання на те що замовник обирає Пакет послуг, який він має намір отримати, позначає його в додатку і таким чином підтверджує свій вибір.

 • Ціна Договору та порядок розрахунків - у цьому розділі визначається ціна договору та порядок розрахунків між сторонами. Ціни визначені в доларах, використовується комерційний курс продажу Привату на дату оплати.

 • Права та обов’язки Сторін - у цьому розділі визначаються права та обов’язки замовника та виконавця, які детально розписані, наприклад що замовник зобов’язаний створити або мати сторінку в Фейсбук, забезпечити функціонування комп’ютера, на якому виконавець віддалено буде налаштовувати рекламну компанію в соціальній мережі за допомогою Тимвьювер або через бізнес-менеджер у Фейсбук, вказані дії замовника при блокування рекламного акаунту і т.д.; а Виконавець зобов’язаний, наприклад, консультувати з питань, що виникли у Замовника під час надання йому послуг, шляхом обміну повідомленнями в Telegram надання відповідей по телефону за узгодженим графіком, при цьому строк відповіді на запитання становить не більше узгодженої кількості часу після надсилання питання, тощо.

 • Порядок надання та приймання Послуг - визначений порядок визначення бюджету рекламної кампанії, зазначено хто платить Фейсбуку за розміщення реклами, розписано щодо забезпечення кількості лідів тощо

 • Відповідальність Сторін та обмеження відповідальності - у цьому розділі визначаються відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором, передбачені випадки втрати замовником доступу до рекламного акаунту, випадки несплати частин Пакету послуг, і т.п. випадки, детально, на сторінку тексту.

 • Інші умови та заключні положення - у цьому розділі визначаються інші умови договору, такі як строк дії договору, порядок розірвання договору, форс-мажор, гарантії, права інтелектуальної власності, конфіденційність, поводження з персональними даними та інші.

Сторони

Замовник та Виконавець, можуть бути компанії, ФОП чи фізособи.

Договір розроблений для використання між резидентами України (для ЗЕД використовується інший шаблон).

Мова та право договору

Договір українською мовою, застосовне право - право України.

Послуги та умови розрахунків

Опис базового, стандартного та преміум - пакетів послуг можна викласти в тексті додатку, та якщо виконавець має опис послуг на власному сайті або десь в іншому місці онлайн - можна додати прямо в договір (в текст додатку) посилання на онлайн-ресурс, перехід за яким надасть можливість оглянути детальний опис послуг та пакетів послуг.

Інші умови

 • Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання умов.

 • Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін або односторонньо в разі порушення умов.

 • Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань у разі форс-мажору.

 • Умови договору є конфіденційними.

 • Усі правовідносини регулюються договором, законодавством України та звичаями ділового обороту.

 • Якщо будь-яке положення договору буде визнано недійсним, інші положення залишаються в силі.

 • Персональні дані, які стали відомі сторонам в ході виконання договору, можуть оброблятися сторонами з метою виконання договору.

 • Скан-копії документів, підписані сторонами, мають юридичну силу.

 • Сторони не відмовляються від невикористаних прав і засобів захисту за договором.


Договір про надання послуг з маркетингу в Фейсбук та Інстаграм (SMM, інтернет-магазин) ($23)

 • Модель: v171023
 • Наявність: В наявності
 • 820 ₴


Рекомендовані шаблони

Договір про надання послуг SMM, погодинна оплата  ($17)

Договір про надання послуг SMM, погодинна оплата ($17)

Договір про надання послуг SMM – це документ, який регламентує відносини між замовником (власником і..

620 ₴

Теги: договір, фріланс, маркетинг, SMM, Фейсбук, Інстаграм, Facebook, Instagram, соцмережі, продажі, бізнес, Україна